Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Kontaktperson

En kontaktperson är en vän
som hjälper dig
att få en bra fritid.

Ni bestämmer tillsammans
vad ni ska göra
och hur ofta ni ska träffas.

Du söker om kontaktperson
hos omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning.

Om du vill veta mer
kan du ringa till kommunen
och be att få tala
med en handläggare för LSS.
Ring mellan klockan 08.00 till 09.30.

Telefonnummer till oss

Du kan ringa oss
på telefonnummer 0470-410 00

E-post till oss

Du kan mejla oss
på e-postadress info@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Lättläst