Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Lokala föreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun 
Beskriver vilka regler som gäller för offentlig plats i Växjö kommun. Här finns regler för t.ex. fyrverkerier, alkoholförtäring och hundar.

Föreskrifter om gångbanerenhållning för Växjö kommun
Reglerar bland annat en fastighetsägares skyldigheter när det gäller gångbanor i anslutning till fastigheten

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Beskriver regler för t.ex. djurhållning, tomgångskörning och enskilda avlopp

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun

Lokala ordningsföreskrifter för torgverksamhet

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2018
Politik och demokrati