Miljömål och resultat

De lokala miljömålen finns i Miljöprogram för Växjö kommun. Målen följs upp i budget och bokslut

Miljö- och klimatarbetets mål finns med i Växjö kommuns budget och bokslut. Från och med oktober 2019 finns det ett beslutat lokalt hållbarhetsprogram kallat Hållbara Växjö 2030 som ersätter miljöprogrammet.

Mer information om arbetet med hållbar utveckling.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 7 februari 2023