Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Vänfamilj

Nu är nya studenter på väg till Linnéuniversitetet. I höst kommer cirka 500 av studenterna från andra länder och kulturer. De vill komma i kontakt med växjöbor och dela med sig av sitt språk och sin kultur. Du kan lita på att dina tips och råd och ditt lokala nätverk uppskattas av dem!

Varför inte bli vänfamilj till en student, träna engelska eller andra språk, höra om hur man firar jul i Holland eller hur man tänker i Kina och jämföra med hur vi gör i Sverige? Berikande för både dig och den besökande studenten. Varför inte anmäla dig nu? Höstens introduktioner hålls 7/9 och 12/9, men du kan matchas med vänstudenter när som helst under terminerna.

Mer om vänfamilj

Sedan vårterminen 2006 erbjuds inresande (internationella) studenter en svensk vänfamilj för att på så sätt lära sig mer om svenskt vardagsliv och svensk kultur. Vänfamiljsprojektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Växjö kommun och Linnéstudenterna (f.d. Studentkåren) i Växjö.

Syftet med vänfamiljsarrangemanget är att skapa kontaktytor mellan internationella studenter och svenskar. Studenterna har boendet ordnat. Som vänfamilj åtar man sig att träffa sin student åtminstone en gång i månaden utöver introduktionstillfället för deltagande familjer och studenter. Därefter är det upp till familjen och studenten att bestämma vad man vill göra och när det passar. 

Om kontakten inte fungerar på grund av brist på tid eller personkemi, är både du och studenten välkomna att kontakta mig på nytt för en ny matchning.

En bra kontakt kan leda till en vänskap som varar långt efter det att studenten åkt hem. Notera att en vänfamilj kan bestå av en person, ett par med eller utan barn, gamla som unga. Alla studenter talar engelska. Kunskaper i främmande språk kan vara en fördel, men det är absolut inget krav. Många utbytesstudenter vill gärna lära sig lite svenska. Vänfamiljernas önskemål om nationalitet, språk med mera tillgodoses i möjligaste mån.
 
Vad man gör med sin vänstudent är väldigt varierande beroende på hur bra man kommer överens och hur mycket tid man har. Bland de aktiviteter som familjerna och studenterna tidigare uppskattat finns: promenader, matlagning tillsammans, fika, kortare resor till Glasriket, olika museer och IKEA, bowling, bio etc. 

I kö för Vänfamilj för höstterminen 2016:

Studenterna kommer från t.ex. Bangladesh, Belgien, Finland, Frankrike, Holland, Indien, Japan, Kina, Liberia, Spanien, Sydkorea, Turkiet, Tyskland, USA och Österrike.. Vänfamiljsansökningar från fler nationer och studenter på ingång.

Hur anmäler jag mig?

Välkommen att registrera dig som vänfamilj genom att skicka nedanstående information om dig själv till friendfamily@linnestudenterna.se

Kontaktuppgifter:
Familjesituation:
Intressen/hobbies:
Ev. yrkesutövande:
Reseerfarenheter/reseplaner av betydelse för studentkontakten:
Vad du/ni ser fram emot som vänfamilj:
Om du/ni är intresserade av en/flera studenter:
Kön/studieinriktning på studenten/studenterna:

Vid frågor, ta kontakt med:
Eva Nilsson
Vänfamiljssamordnare
friendfamily@linnestudenterna.se
0704-81 99 54

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017
Politik och demokrati