Kaunas

Växjö och Kaunas har varit vänorter sedan 1990 och senast vänortsavtalet förnyades var i samband med firandet av ”Kaunas City Days” den 21 maj 2005.

Litauen är det sydligaste landet av de tre Baltiska länderna på andra sidan Östersjön. Landet blev medlem i EU, tillsammans med Estland och Lettland, den 1 maj 2004. Litauen har cirka 3,3 miljoner invånare och består av 84 procent litauer, 4,9 procent ryssar, 6,1 procent polacker samt 5 procent övriga nationaliteter.Landets yta, areal, är 65 303 km2 och klimatet är ungefär det samma som i Sverige. Språket är litauiska och valutan heter litas, religionenär romersk katolicism. 

Kaunaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster stad ligger centralt beläget, mitt i Litauen, utmed de större transportvägarna i landet.Detta gör staden till ett av de större logistikcentrumen i landet. Stadens flygplats, Karmëlava, är den flygplats i hela Baltikum som har mest godstransporter med flyg. Kaunas stad utgör också ett av landets viktiga industricentrum med betydande industrier inom textil och beklädnad. Hälften av stadens industriproduktion säljs på den inhemska marknaden, det vill säga Litauen. Exporten utgörs huvudsakligen av textilvaror samt trä- och möbelvaror.       

Kaunas anses vara den stad i Litauen som genom åren bäst har bevarat den nationella karaktären. Här finns ett rikt kulturliv och det arrangeras varje år ett stort antal festivaler inom sång, musik och dans. Staden Kaunas har drygt 350 000 invånare och styrs sedan 2015 av borgmästare Visvaldas Matijosaitis.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2019
Politik och demokrati