Omsorg för personer med funktionsnedsättning

Brukarundersökningar är ett viktigt verktyg för kvalitetsarbetet i omsorgsförvaltningen och för verksamheternas utvecklingsarbete.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2022