Vad tycker äldre om äldreomsorgen

”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” är en rikstäckande undersökning om äldres uppfattning om hemtjänst och särskilt boende som Socialstyrelsen genomför. Den skickas hem till dig som är 65 år eller äldre och bor på särskilt boende eller har hemtjänst.

Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning i hela landet för att mäta hur omsorgstagarna upplever verksamheten inom äldreomsorgen.

Cirka 220 000 äldre personer får en enkät med posten till sin folkbokföringsadress. Enkäten innehåller frågor om vad du tycker om din äldreomsorg. Enkäten skickas till personer som är 65 år och äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende.

Resultatet från undersökningen ger en bild av vad äldre personer tycker är bra respektive dåligt med den nuvarande äldreomsorgen. Resultatet blir en viktig signal till Växjö kommun som använder det sammanställda resultatet från undersökningen för att förbättra hjälpen på ditt boende eller hemma hos dig.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2022