Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Statistik

Här hittar du kortfattad information om Växjö kommun.

  •  I Växjö kommun bor 91060 invånare (SCB, 2017-12-31)
  • 21,7 % av Växjöborna har utländsk bakgrund (2015) 
  • Bostadsproduktionen har under perioden 2011-2016 legat på cirka 330 nya bostäder per år 
  • 24 606 personer är sysselsatta i Växjös näringsliv (2014)
  • 16 363 personer är sysselsatta i offentlig sektor (2014)
  • Största arbetsgivarna är Växjö kommun med 7 905 anställda följt av Region Kronoberg med 3761 anställda (2014)
  • I Växjö kommun finns 13 orter. Växjö stad har 65 345 invånare. Rottne är den näst största tätorten med 2387 invånare (2015-12-31)
  • Växjö stad har 16 stadsdelar. Tre stadsdelar är i huvudsak verksamhetsområden och 13 är bostadsområden, varav Teleborg är den största med 12 502 invånare (2015) 
  • År 2014 röstade 85,4 % av de röstberättigade i kommunvalet och 87,9 % till riksdagsvalet 
  • Växjö kommuns landareal är 1665,49 km2. Befolkningstätheten är 54,7 invånare/km2 (2018)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018
Politik och demokrati