Lättlästa böcker

En del böcker är lättlästa.
Det finns lättlästa böcker för barn,
ungdomar och vuxna.

De flesta böckerna är på svenska.
Biblioteket har också böcker
på andra språk.

En del böcker
kan du lyssna på.
De böckerna kallas talböcker
eller ljudböcker.

Mer information om olika sätt att läsa böcker Länk till annan webbplats..

Kom till biblioteket
och låna böcker.

Bibliotekets webbplats - ej lättlästa sidor Länk till annan webbplats.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-414 44

E-post: stadsbiblioteket@vaxjo.se

Adress till stadsbiblioteket

Västra Esplanaden 7, Växjö

Senast uppdaterad: 26 juli 2022