Se och göra

I Växjö finns mycket roligt
och spännande att göra
på fritiden.

Vi har bibliotek, simhall, konsthall,
fritidsgårdar och mycket annat.

På biblioteket kan du låna böcker.
På biblioteket finns många böcker på lättläst svenska.

OMS-fritid ordnar aktiviteter för dig
som har en funktionsnedsättning.
På Kulturskolan kan du få spela och sjunga,
rita och måla, dansa eller spela teater.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023