Föreningar

Det finns många föreningar
i Växjö.
En del föreningar sysslar med idrott.
Andra föreningar sysslar med
natur eller kultur.

Föreningarna ordnar aktiviteter
för sina medlemmar.

Föreningarna är viktiga
för de som bor i kommunen.
Föreningarna får bidrag
från kommunen.

Föreningar som ordnar aktiviteter
för barn och unga
kan söka bidrag.

Föreningar som äger sina hus,
eller äger sina fotbollsplaner
eller hockeybanor
kan få bidrag för att sköta om dem. 

Växjö kommun kan också 
ge bidrag till kulturverksamhet. 

Föreningar som vill ordna med lotterier
måste ha tillstånd.
Tillstånd söker du hos
kultur- och fritidsförvaltningen.

Om du vill veta mer om föreningar,
kultur, lotterier eller bidrag
kan du ringa kommunen.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 19 december 2023