Gymnasieskola

Efter grundskolan
kan du läsa på gymnasieskolan.

Det finns 10 gymnasieskolor
i Växjö.

Kommunen sköter 3 gymnasieskolor.
De gymnasieskolor som kommunen inte sköter
kallas för friskolor.
7 gymnasieskolor är friskolor.

På gymnasieskolorna
finns många olika program.
Eleverna söker den skola
och det program
som de vill läsa.

Elever som bor långt från sin skola
kan få åka buss till skolan.
Det kallas för elevresor.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 30 juni 2022