Avlösarservice

Om den som brukar ta hand om dig hemma
behöver göra något utanför hemmet
och du inte kan vara ensam,
kan en annan person komma hem
och hjälpa dig under tiden.

Det kallas för avlösarservice.
Du kan kontakta kommunen
och ansöka om avlösarservice.

Ring till kommunen
och be att få tala med
handläggare för LSS
hos omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023