Korttidsplats eller växelvård

Korttidsplats eller växelvård
är någonstans att bo en kort tid.

Korttidsplatser är för äldre personer
som behöver extra hjälp ett litet tag.

Växelvård betyder att du kan vara hemma två veckor
och sedan på korttidsplatsen i två veckor.

Vi har sådana platser på Evelid i Växjö.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023