Särskilt boende

I ett särskilt boende finns personal hela tiden,
både dag och natt.
Där finns flera lägenheter
Alla som bor där har var sin lägenhet.

Du får ett beslut om den omsorg
som du behöver.
Du får ett eget hyreskontrakt på din lägenhet.

Det finns särskilt boende i
Växjö, Lammhult, Braås, Rottne,
Gemla, Ingelstad och Vederslöv.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 5 juni 2023