Bostad där barn och unga kan få hjälp

Du som är ung och inte kan bo hemma
hos dina föräldrar
kan bo i en annan familj
eller i en bostad med särskild service.

I en bostad med särskild service
får du den hjälp du behöver
av personal som finns i närheten.

Personalen ser till
att du har det bra
och ger dig hjälp
när du behöver det.

Du får också hjälp
till en bra fritid.
Det kan till exempel vara
att promenera i naturen,
gå på kurser, idrotta, dansa
eller göra utflykter.

Du söker bostad
hos omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning.

Ring till kommunen
och be att få tala med
handläggare för LSS.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023