Bostad där vuxna kan få hjälp

Växjö kommun har tre olika sorters LSS-boenden för vuxna.

1. Servicebostad
2. Gruppbostad
3. Annan särskilt anpassad bostad

Med servicebostad menas
att personal kommer hem till dig.
Tillsammans gör ni det du behöver hjälp med
hemma och på din fritid. 
När du bor i en servicebostad
klarar du mycket själv.
    
Gruppbostad är till för dem,
som behöver hjälp av personal,
som alltid finns mycket nära.
Du kan få hjälp under hela dygnet.
Personalen ser till
att du har det bra
och ger dig hjälp
när du behöver det.

Du får också hjälp
till en bra fritid.
Det kan till exempel vara a
tt promenera i naturen,
gå på kurser, idrotta, dansa
eller göra utflykter.

En gruppbostad kan ligga i en villa,
eller i ett radhus.
Alla ska ha en egen lägenhet
dit personalen kommer och hjälper.
Det ska också finnas andra rum
där hyresgästerna kan vara tillsammans.

En annan särskilt anpassad bostad
är anpassad med till exempel låga trösklar
och stort badrum.
Det kan vara bra för den
som sitter i rullstol.
Hjälpen ordnas
av personliga assistenter.

Du söker bostad
hos omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning.

Ring till kommunen
och be att få tala med
handläggare för LSS

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023