Daglig verksamhet

Du som är vuxen och inte har något
arbete eller utbildar dig, kan i vissa fall ha rätt
till daglig verksamhet.
Det beror på vilket funktionshinder du har.

Daglig verksamhet kan se olika ut.
Du kan till exempel arbeta på ett café,
arbeta i en affär eller i särskilda lokaler
för daglig verksamhet. Där kan du måla,
montera, göra tryck på tyg och papper,
arbeta med musik eller få träning.

Det finns personal på daglig verksamhet
som har kunskaper om din funktionsnedsättning
för att kunna ge dig rätt stöd.
Du söker om daglig verksamhet
hos omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning.

Ring till kommunen och be att
få tala med handläggare för LSS.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023