Hemtjänst

Du ska kunna bo hemma
så länge du vill
när du blir gammal.
Hemtjänsten kan hjälpa dig
om du behöver det.

Hemtjänsten kan hjälpa dig
med att äta och dricka,
tvätta dig, klä dig
och att ta dig till olika platser.
Hemtjänsten kan också städa
och göra annat arbete hemma hos dig.

Om du vill söka om hemtjänst
gör du det hos en handläggare på omsorgsförvaltningen.
Handläggaren undersöker
om du har rätt till hjälpen.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 6 juli 2023