Hjälpmedel

Växjö kommun kan prova ut hjälpmedel
till personer som är äldre än 18 år.

Om du har svårt att klara dina dagliga aktiviteter
kan du kontakta arbetsterapeut
eller fysioterapeut.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023