Individuell plan - en egen planering

Du har rätt att få hjälp
med att planera ditt liv.
Det kallas att göra
en individuell plan.

Den individuella planen
gör du tillsammans
med din handläggare på kommunen.
Du kan också göra
den individuella planen 
med någon på Region Kronobergs
barn- eller vuxenhabilitering.

I den individuella planen står det 
vad var och en ska göra.
Det kan vara bra att göra
en sådan planering
när det sker en förändring i ditt liv,
till exempel om du ska flytta.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023