Kontaktperson

En kontaktperson är en vän
som hjälper dig
att få en bra fritid.

Ni bestämmer tillsammans
vad ni ska göra
och hur ofta ni ska träffas.

Du söker om kontaktperson
hos omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning.

Om du vill veta mer
kan du ringa till kommunen
och be att få tala
med en handläggare för LSS.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023