Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är till för dig
som går i skolan
och är över 12 år
och som inte kan vara hemma själv
före eller efter skolan.

Du kan också få korttidstillsyn
när du har skollov
och dina föräldrar arbetar.
Då kan du till exempel
vara på ett fritidshem.

Du söker korttidstillsyn
hos omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning.

Om du vill veta mer
kan du ringa till kommunen
och be att få tala
med en handläggare för LSS.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023