Korttidsvistelse - att komma hemifrån ett tag

Om du behöver komma hemifrån
under några dagar
kan du bo på ett korttidsboende.
Där träffar du andra vänner
och får uppleva nya saker.

Personal ser till
att du har det bra
och hjälper dig
om du behöver.

Du kan också gå på en kurs
eller åka på ett läger
och få den hjälp
du behöver där.

Du söker om korttidsvistelse
hos omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning.

Om du vill veta mer
ring till kommunen
och be att få tala
med  en handläggare för LSS.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023