Ledsagning - någon följer med dig

Ledsagning betyder
att det är någon som följer med dig
på saker du vill göra.

Personer med funktionsnedsättning
som inte kan gå ut själva, kan få ledsagning.

Du kan få ledsagning
så att du kan besöka vänner
eller gå på teater, bio eller något annat.

Du ansöker om ledsagning
hos handläggare på omsorgsförvaltningen.

Handläggaren undersöker
om du har rätt till ledsagning.

Om du vill veta mer
ring till kommunen
och be att få prata
med en handläggare på omsorgsförvaltningen.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023