Om du vårdar någon hemma

Vårdar du någon i din familj hemma
kan du få avlösning.
Då kommer någon hem till dig
så du kan vara ledig ett tag.

Du ansöker om avlösning
hos en handläggare på omsorgsförvaltningen.

Handläggaren undersöker om du har rätt till avlösning.

Om du vill veta mer
ring till kommunen
och be att få prata
med en handläggare på omsorgsförvaltningen.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023