Personlig assistans

Om du behöver hjälp
med att tvätta dig, klä på och av dig,
hjälp med att äta och dricka,
eller hjälp med att prata med andra människor,
kan du få en personlig assistent.

Du får själv vara med och bestämma
vem som ska bli din personliga assistent.
Den personliga assistenten
hjälper dig med det du har svårt att göra.

Du söker om personlig assistent
hos omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning.

Om du vill veta mer
ring kommunen
och be att få tala
med en handläggare för LSS.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023