Sjukvård i hemmet

Om du inte kan gå till vårdcentralen
och behöver sjukvård hemma
ska du tala med distriktssköterskan
där du bor.

Du kan få sjukvård av en sjuksköterska
eller en undersköterska
hemma eller i särskilt boende.

Behöver du sjukvård på kvällen och på natten
kan du få det av kvälls- och nattpatrullen.

Det är Region Kronoberg 
som sköter sjukhusen,
vårdcentralerna och barnavårds- och mödravårdscentralerna.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Behöver du läkare snabbt på en lördag, söndag eller helgdag

Kontakta jourläkarcentralen på telefon 0470-58 78 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023