Telefonservice

Om du vill kan någon ur personalen
på en hemvårdsgrupp eller äldreboende
ringa hem till dig
för att höra att allt är bra.

Personalen ringer då
på en särskild tid
och så ofta som ni har bestämt.
Om du inte svarar när de ringer
kommer personal hem till dig
för att se så att allt är bra.

Om du vill ha telefonservice
söker du om det
hos en handläggare på omsorgsförvaltningen.
Handläggaren undersöker
om du har rätt till det.

Ring till kommunen
och be att få tala med 
en handläggare på omsorgsförvaltningen

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023