Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Välkommen till allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige

23 april klockan 14.00 är det kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Som vanligt är mötena öppna för allmänheten.

Några av de ärenden som tas upp på kommunfullmäktige är:

  • Årsredovisning 2018 för Växjö kommun
  • Interpellationssvar från Pernilla Tornéus (M) utbildningsnämndens ordförande till Malin Lauber (S) om hemmasittare från skolan
  • Interpellationssvar från Oliver Rosengren (M) ordförande i nämnden för arbete och välfärd, till Maria Garmer (V) om krav på ungdomar som söker feriearbete
  • Motion om sexistisk reklam - Henrietta Serrate (S), Julia Berg (S), Emelie Öberg (S) och Lisa Larsson (S)
  • Medborgarförslag om att bygga om "Feret-bron" i Öja by Gemla, för att tillgängliggöra för ryttare

Du är välkommen att sitta med som åhörare under hela kommunfullmäktige. Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 17 och varar cirka 30 minuter. Då kan du ställa en fråga till dina politiker, om vad du vill som gäller kommunens ansvarsområden.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

  • i radio på frekvens 102,4 MHz
  • här på Växjö kommuns webbplats
  • i Öppna Kanalen Växjö
Senast uppdaterad: 15 april 2019