Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö har, som aktiv medlem och i styrelseposter i både Energy Cities och ICLEI skrivit under ett öppet brev “Mayors Letter to leaders on ambitious Climate 2050 goals”. Där finns krav på kraftfullare agerande för att nå EU:s klimatmål enligt Parisöverenskommelsen, på att stärka EU:s klimatåtaganden och visa globalt ledarskap. Från Växjö kommun är det Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande, som skrivit under brevet.

 - Jag är väldigt stolt över att lägga till mitt namn på detta brev. Vi i Växjö har samma bekymmer som medborgare i hela Europa - vi ser alla utmaningar när det gäller våra barns framtid och detta måste vi lösa tillsammans i EU. Växjö tog exempelvis redan 1996 ett beslut om att bli en fossilbränslefri kommun och arbetar för att minska våra fossila koldioxidutsläpp. Men vi behöver stöd från vår regering och från alla nivåer i EU för att vi ska uppnå dessa ambitiösa men nödvändiga mål, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Krav i det öppna brevet

● Utveckla en rättvis och inkluderande europeisk långsiktig klimatstrategi som förstärker naturens motståndskraft och som säkerställer att vi nått maxnivån av utsläpp i EU år 2020, för att sedan mer än halveras till år 2030 och nå netto noll år 2050.
● Öka arbetet med EU: s klimat- och energimål för 2030 och med de nationellt beslutade åtgärderna för att säkerställa en snabb energiomställning i linje med ovanstående mål.
● Anpassa nästa långsiktiga EU-budget med denna strategi, ta bort fossila bränslesubventioner och integrera klimatåtgärder som en prioritet i alla bidragsprogram och
● Få alla medlemsstater att anta bindande mål för noll-utsläpp och att även anta ovanstående mål.

- Jag tycker att miljöfrågan är ett mycket gott exempel på där EU och mer samarbete i Europa behövs. Miljö och klimat är en avgörande fråga i stundande val till Europaparlamentet och därför känns detta öppna brev extra viktigt just nu, betonar Anna Tenje.

Fakta

Bakom uppropet står mer än 50 av Energy Cities medlemsstäder och tillsammans med C40, EuroCities, Fedarene, CEMR, ICLEI och Climate Alliance är det 210 städer representerade med mer än 62 million invånare.

Kravet är att nå maxnivån av utsläpp i EU år 2020, för att sedan mer än halvera dem till år 2030 och nå netto noll år 2050

Den 9 maj på Europadagen lanseras detta upprop på EU-kommissionens Future of Europe-konferens i Sibiu, Rumänien.

Senast uppdaterad: 2 maj 2022