Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Årsmöte i Växjö

EU-projektet READY har sitt årsmöte i Växjö den 23 maj. READY är ett projekt för att nå energimål i Växjö och har partners både lokalt och internationellt.

Årsmötet sker i samband med att Energikontor Sydost firar sitt 20-årsjubileum. READY passar då på att den 22 maj anordna en ”Advanced Training Program”, en utbildningsdag om de delar projektet omfattar (innovativa energilösningar).

Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, hälsar välkommen till den utbildningsdagen och berättar även om Växjös miljöhistoria och policies för miljö och energifrågor. Deltagare kommer från READYs partners i Århus i Danmark, Paris, Wien, Kaunas och i Växjö. 

Mer om projektet på webbsidan om READY

Senast uppdaterad: 21 maj 2019