Lån till hästsportsanläggning och bussresor på novembers fullmäktige

19 november klockan 14.00 sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Som vanligt är mötena öppna för allmänheten.

Behandling av bland annat följande ärenden:

  • Uppmärksammande av den svenska demokratin 100 år
  • Interpellationssvar från omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) till Malin Lauber (S) om utfallet av valfrihet inom särskilt boende
  • Interpellationssvar från utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) till Björn Kleinhenz (V) om utbildningsklyftor i Växjö kommun
  • Medborgarförslag om rabatterade eller gratis bussresor för pensionärer inom kommunen under lågtrafik
  • Växjöortens Fältrittklubbs ansökan om lån för att bygga ny hästsportanläggning

Allmänhetens frågestund börjar ca klockan 17.00 (maximalt 30 minuter).

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

  • i radio på frekvens 102,4 MHz
  • här på Växjö kommuns webbplats
  • i Öppna Kanalen Växjö
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2019