Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunstyrelsen och nämnderna håller sina möten digitalt

Växjö kommun kommer på grund av coronapandemin att genomföra sammanträden på distans för att hindra smittspridningen av viruset.

Sammanträdena kommer att fortsätta vara öppna för allmänheten, som är välkomna att lyssna och ställa frågor vid allmänhetens frågestund. Med möten på distans kan den politiska verksamheten fortsätta och beslut kan fattas. Även politiker som hör till riskgrupper kan på så sätt fortsätta att delta hemifrån.

Allmänheten är välkomna att delta på mötena så länge man är helt frisk eller inte har symptom såsom torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, illamående samt muskel- och ledvärk, även lindriga besvär.

Senast uppdaterad: 30 mars 2020