Kommunfullmäktige om coronaepedemin,näringslivsplan och kommunala sommarjobb för skolungdomar

Tisdagen den 19 maj sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet, i första hand via vår webbsändning eller i andra hand på plats, så länge man är frisk.

Ledamöter kommer delta på distans, endast kommunfullmäktiges presidium kommer vara på plats. Mötet börjar klockan 14.00. Bland annat följande ärenden behandlas:

  • Lägesbild av coronaepedemins påverkan på Växjö kommun - Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.
  • Antagande av näringslivsplan
  • Motion om kommunala sommarjobb för skolungdomar
  • Medborgarförslag om att förbjuda genomfartstrafik i Växjö centrum

Allmänhetens frågestund börjar ca klockan 17.00 (maximalt 30 minuter). Om du vill ställa en fråga så mejla den til kommunstyrelsen@vaxjo.se. Du kan sedan ta del av svaret i direktsändningen eller i efterhand här på kommunens webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

  • i radio på frekvens 102,4 MHz
  • här på Växjö kommuns webbplats
  • i Öppna Kanalen Växjö
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2020