Påminnelse om att svara på medborgarundersökningen

Du som fått medborgarundersökningen skickad till dig, glöm inte att skicka in dina svar. Din medverkan gör skillnad! Sista dagen att svara via post är den 30 oktober och via webben den 5 november.

1 600 kommuninvånare, som med statistiska metoder valts ut, har möjlighet att påverka och utveckla kommunen och dess service. I samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) genomför Växjö kommun en medborgarundersökning i kommunen. Syftet är att ta reda på vad som är bra i kommunen och vad som kan förbättras.

Tidigare har de som valts ut av SCB att medverka i undersökningen, fått hem ett brev med kort information om undersökningen och även en enkät. Enkäten är framtagen för att ge Växjö kommun värdefull information om hur man uppfattar kommunen.

Åsikterna kommer att göra skillnad! Enkätresultaten kommer att användas i arbetet med att utveckla Växjö kommun våra dess verksamheter. En sammanfattning av resultatet att presenteras på kommunens webbplats i december 2020.

Mer om SCB:s medborgarundersökning kan du läsa på SCB:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Alla kan lämna synpunkter dygnet runt

Naturligtvis kan alla invånare, besökare och företagare när som helst tycka till om kommunen, utöver medborgarundersökningen. Växjö kommun har som uppdrag att ta tillvara på synpunkter från invånare, besökare och företagare för att ständigt jobba med förbättringar. Vem som helst har möjligheter att alltid lämna synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar till Växjö kommun via:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2020