Kommunfullmäktige om Växjö kommuns budget 2021, coronapandemin och ny landsbygdsplan

Tisdagen den 17 november sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet, i första hand via vår webbsändning eller i andra hand på plats, så länge man är frisk.

Ledamöter kommer delta på distans, endast kommunfullmäktiges presidium kommer vara på plats. Mötet börjar klockan 09.00. Bland annat följande ärenden behandlas:

  • Växjö kommuns budget 2021, med verksamhetsplan för 2022-2023
  • Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö kommun
  • Ny landsbygdsplan
  • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) Carin Högstedt (V) om företagsklimatet i Växjö kommun
  • Antagande av kommunövergripande handlingsplan för åtgärder mot hedersrelaterat våld

Allmänhetens frågestund börjar ca klockan 17.00 (maximalt 30 minuter). På grund av pågående Corona-pandemi kan frågor mejlas till kommunstyrelsen@vaxjo.se. Du kan sedan ta del av svaret i direktsändningen eller i efterhand här på kommunens webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

  • i radio på frekvens 102,4 MHz
  • här på Växjö kommuns webbplats
  • i Öppna Kanalen Växjö
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2020