Kommunfullmäktige om renhållningstaxa 2021 och coronapandemins påverkan på Växjö kommun

Tisdagen den 15 december sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet, i första hand via vår webbsändning eller i andra hand på plats, så länge man är frisk.

Ledamöter kommer delta på distans, endast kommunfullmäktiges presidium kommer vara på plats. Mötet börjar klockan 14.00. Bland annat följande ärenden behandlas:

  • Renhållningstaxa 2021
  • Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö kommun
  • Vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2021
  • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Björn Kleinhenz (V) om den totala kostnaden för nya kommunhuset

Allmänhetens frågestund börjar ca klockan 17.00 (maximalt 30 minuter). På grund av pågående Corona-pandemi kan frågor mejlas till kommunstyrelsen@vaxjo.se. Du kan sedan ta del av svaret i direktsändningen eller i efterhand här på kommunens webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

  • i radio på frekvens 102,4 MHz
  • här på Växjö kommuns webbplats
  • i Öppna Kanalen Växjö
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2020