Inställt kommunfullmäktige den 16 mars

Kommunfullmäktige den 16 mars ställs in på grund av för få antal ärenden. Nästa kommunfullmäktige är den 20 april

Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 mars är inställt på grund av att endast ett fåtal ärenden var klara för behandling. Nästa kommunfullmäkte är i stället den 20 april.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2021