Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Årsredovisning 2020 – Växjö kommun redovisar stort överskott

Växjö kommun redovisar ett positivt resultat på 215 miljoner kronor för 2020. Det framgår av årsredovisningen, som nu är klar och godkänts av kommunfullmäktige. Det stora överskottet är en följd av effektivt förbättringsarbete i nämnderna samt tillfälliga statsbidrag med anledning av coronapandemin.

Växjö kommun fick under 2020 fått mer än 200 miljoner kronor i tillfälliga statsbidrag från staten. Merparten av dessa har kommunen fått med anledning av coronapandemin. Nämndernas utfall för år 2020 är också bättre än budget. En genomgripande översyn av verksamheten, som inleddes under 2020, visar på goda effekter. Dessutom har vissa kostnader blivit lägre till följd av tillfälliga förändringar i verksamheterna och som då är kopplat till coronapandemin.

- Jag är mycket stolt över det arbete som Växjö kommuns medarbetare utfört under pandemin. Växjö kommun fortsätter tillväxtresan från den stora småstaden till den lilla storstaden vilket innebär både möjligheter och utmaningar. Det ekonomiska utgångsläget för budget 2021 var utmanande och välfärden och kärnuppdraget prioriterades. För att fortsatt kunna finansiera välfärden behöver kommunerna arbeta med effektiviseringsåtgärder på både kort och lång sikt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Växjö kommuns verksamheter under ett år kostar drygt 5 miljarder kronor. Det är skatteintäkter som huvudsakligen finansierar dessa verksamheter. Invånare i Växjö kommun betalar 20,19 kronor i skatt på varje 100-lapp och de pengarna fördelas enligt följande inom kommunens olika verksamhetsområden:

Vart gick skatten 2020?

Verksamhet

Procent

Politisk verksamhet

1,0 procent

Infrastruktur, skydd med mera

4.5 procent

Kultur och fritid

5,2 procent

Förskola, skolbarnomsorg

15,7 procent

Grundskola inklusive förskoleklass

22,0 procent

Gymnasieskola

7,4 procent

Vuxenutbildning och övrig utbildning

0,5 procent

Vård och omsorg

31,1 procent

Individ- och familjeomsorg

6,4 procent

Särskilt riktade insatser

0,8 procent

Affärsverksamhet

0.9 procent

Gemensamma verksamheter

4,5 procent

Summa

100 procent


Kommunal verksamhet bedrivs även i bolagsform. Resultatet för de kommunala bolagen visar att de flesta bolagen också håller sina budgetar.

Årsredovisning 2020 Växjö kommun i sin helhet hittar du på sidan om redovisning och rapporter.

Senast uppdaterad: 10 maj 2022