Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun fördelar 3,8 miljoner till barn- och ungdomsföreningar för ökad integration och meningsfull fritid

Växjö kommun har tecknat ett partnerskap med fyra föreningar för att satsa på ökad folkhälsa och rörelse för barn och ungdomar, samt möjligheter för en meningsfull fritid för barn och unga i underrepresenterade grupper.

Växjö kommun tecknar ett så kallat idéburet offentligt partnerskap med:

  • En frisk generation
  • Växjö 4H-klubb
  • Växjö BK
  • Östers IF

Partnerskapet sträcker sig över två år, där föreningarna får ekonomiskt stöd, möjlighet att göra klassrumsbesök och tillgång till idrottshallar när det behövs.

Alla aktiviteter som erbjuds inom ramen för partnerskapen är kostnadsfria för alla deltagare. Föreningarnas aktiviteter ska rikta sig till barn och ungdomar som inte är föreningsaktiva sedan tidigare, för att på så vis bidra till rörelseglädje och ökad integration.

- Det känns fantastisk att vi genom detta partnerskap kan vara en katalysator för ökad kunskap om hälsa, bidra till förbättrad fysisk och psykisk hälsa och öppna upp för framtida föreningsdeltagande och engagemang. Då barn och ungdomars möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid bidrar till stärkta familjerelationer, ökad integration och tryggare bostadsområden är det här en viktig satsning för hela samhället, säger Monica Skagne, kommunchef i Växjö kommun.

Satsningen finansieras med hjälp av statsbidrag under två år. Under tiden kommer kommunen utreda hur föreningsstödet kan förändras för att stötta den här typen av verksamhet, för att på så vis möjliggöra en långsiktig finansiering.

Inom ramen för det forskningsavtal som Växjö kommun och Linnéuniversitetet har tillsammans kommer en forskare att följa de fyra föreningarnas arbete genom en så kallad förslagsdriven utvärdering.

Bakgrund till partnerskapen

Samtliga föreningar i kommunens föreningsregister kunde hösten 2021 lämna en intresseanmälan för samverkan som inkluderade ekonomiskt stöd för insatser kopplat till proaktiva och kunskapshöjande insatser och ökad integration. 13 föreningar visade intresse varav fyra uppfyllde kraven och hade möjlighet att nå barn och ungdomar i större skala.

Här beskrivs kort de insatser som omfattas av respektive partnerskap:

En frisk generation

En frisk generation kommer att bedriva sin verksamhet i Braås och Lammhult i samverkan med det lokala föreningslivet och skolor på respektive ort. Föreningen erbjuder öppna hälsofrämjande aktiviteter för barn och vuxna med fokus på idrott och rörelse och ett familjeprogram med idrotts- och friluftsaktiviteter och samtal om mat och måltider.

Växjö 4H-klubb, fritidsgård på 4H

Växjö 4H-gård erbjuder en öppen fritidsverksamhet för barn och unga, fyra eftermiddagar i veckan. Mellanmål ingår och fritidsverksamheten ska bygga en plats som bidrar till barn och ungdomars värdefulla fritid.

Växjö BK, Tigerklubben

Tigerklubben bedriver öppna, avgiftsfria aktiviteter för barn på Teleborg, minst fyra dagar i veckan. Aktiviteterna äger rum i idrottshallar kopplat till olika skolor i området. Aktiviteterna bedrivs av utbildade ledare och är öppna för barn mellan 9-12 år.

Östers IF, Öster i samhället

Östers IF erbjuder bland annat kvartersfotboll under helger och lov, nattfotboll på fredagar mellan klockan 21 och midnatt och aktiviteter på Araby Park Arena på lov och helger. De satsar på parafotboll för barn med Cerebral Pares, ADHD och autism, med möjlighet att träna och spela seriespel. Andra aktiveter som ingår i partnerskapet är gymträning för tjejer under ledning av kvinnliga instruktörer, program för ledarskapsutveckling av unga ledare och högläsning för att öka elevers läslust på utvalda skolor.

Senast uppdaterad: 10 mars 2022