Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Socialdemokraterna förslag till budget 2023

Idag presenterade Socialdemokraterna i Växjö sitt förslag till budget för 2023. Budgeten innehåller bland annat satsningar på omsorg, skola och elevhälsa.

- Under flera år har vi prioriterat skolan och det fortsätter vi med. Flera hundra ungdomar är inte behöriga till gymnasiet - varje år. Det måste vi ändra på. Vårt Växjö kan bättre, säger Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition.

Budetförslaget från Socialdemokraterna innehåller också delar om trygghet och säkerhet.

- Vi måste bryta segregationen och öka tryggheten i hela kommunen. Ingen ska behöva vara otrygg på gator och torg och fler behöver ett arbete att gå till. Vi behöver jobba med fysisk trygghet, men också fler fältarbetare, säger Tomas Thornell (S), kommunalråd i opposition.

Den 7 juni beslutar kommunfullmäktige om en preliminär budget för 2023. På kommunfullmäktige i november, alltså efter valet, beslutas om den slutgiltiga budgeten som ska gälla för 2023.

Socialdemokraternas budget i sin helhet , 1 MB.

Senast uppdaterad: 31 maj 2022