Årets trygghetsmätning skickas ut

Vilka problem ser medborgarna där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? Bland annat detta kommer polisen tillsammans med kommunerna i polisregion Syd att undersöka i årets lokala trygghetsmätning.

I dagarna får 3 000 personer mellan 16 och 85 år, boende i Växjö kommun, brev av polisen och sin kommun. Det är dags för den årliga trygghetsmätningen där invånarna har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

Det är viktigt för polisen och kommunen att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen för att prioritera och förebygga problem och brott i samverkan mellan polis, kommun och andra parter.

- Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

Man kan svara både på pappersenkät och digitalt. Digitalt går det att svara på fem olika språk.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning om sin boendemiljö ställs frågor också om den. Det handlar om hur invånarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.

Undersökningen började skickas ut den 15 augusti och avslutas efter cirka två månader. Resultatet presenteras senare under hösten.

Vid frågor om undersökningen: kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200.

Mer information om trygghetsmätningen finns på polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022