Tyck till om Växjö kommun – svara på medborgarundersökningen

Det är dags för årets medborgarundersökning där utvalda invånare i Växjö kommun kan ge synpunkter på kommunens service. Undersökningen startar 24 augusti och pågår ända fram till 3 november.

Det är Statistiska centralbyrån, SCB som skickar ut medborgarundersökningen till 1 600 slumpvist utvalda invånare. Du kommer kunna svara på enkäten digitalt eller på papper. I enkäten får du bland annat svara på vad du tycker om skolan, äldreomsorgen, ditt boende och din boendemiljö, hur trygg du känner dig samt vilket förtroende du har för politiken. Det kommer även finnas extra frågor om nedskräpning som är framtagna av organisationen Håll Sverige rent.

Desto fler invånare som svarar på frågorna, desto bättre underlag får kommunen inför framtida beslut.

Så här går medborgarundersökningen till

Enkäten skickas ut till de invånare som slumpvis blivit valda att delta. Du får då ett brev från SCB där det står hur du ska fylla i enkäten, antingen digitalt eller på papper.

Mellan 24 augusti- 30 augusti

Du får ett brev från SCB med information, instruktioner och inloggningsuppgifter till den digitala enkäten.

Mellan 5–23 september

Du kan välja om du vill fylla i medborgarundersökningen på papper eller digitalt. Pappersenkäten kommer på posten hem till dig mellan 5- 23 september.

Påminnelse i september och oktober

SCB skickar först en påminnelse till de som ännu inte har fyllt i enkäten i september. I oktober skickas ännu en påminnelse med en ny enkät.

Sista dagen att svara på medborgarenkäten

31 oktober är sista dagen att skicka in medborgarenkäten per post. Den 3 november är sista dagen om du svarar på enkäten digitalt. Då stänger undersökningen för sammanställning.

Har du inte fått medborgarundersökningen?

Även du som inte får medborgarundersökningen kan ge din åsikt genom att skicka in en synpunkt till Växjö kommun. Det gör du enklast via en e-tjänst.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2022