Boende

Växjö växer och det byggs som aldrig förr på många platser runt om i kommunen. För att kunna vara en stad med plats för 100 000 invånare krävs bostäder och höga krav på framtidens trafik och infrastruktur.

I Växjö finns många olika typer av boende, i staden eller tätorterna med bra pendlingsmöjligheter. Regionen har blivit ett centrum för att bygga energisnålt och höga hus i trä. De kommande åren förväntas fler än 3 000 bostäder byggas på bland annat Växjö stationsområde, Arenastaden, Bäckaslöv och i våra tätorter.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023