Tankar om hierarkier, energikris och MAT-frossa

Avrundar veckan med tankar om vikten av ett bra chef- och ledarskap, några ord om det individuella och kollektiva ansvaret för att spara på elen – och, i vanlig ordning, ett par tips inför helgen.

I veckan har jag återigen haft en diskussion i ämnet organisation. Det är ett ämne som jag brinner för då en fungerande organisation är en förutsättning för att verksamhet, arbetsmiljö och medarbetare ska fungera. Och med organisation menar jag självfallet inte organisation i stuprör för organisationer och team sitter ju alltid ihop med varandra.

Jag brukar lite provocerande säga att jag tycker om organisationshierarkier för det stödjer mitt resonemang om att vi hänger ihop: Medarbetare har en chef som i sin tur kopplas ihop med övriga chefer på samma nivå som i sin tur kopplas ihop med sin chef och övriga chefer och så vidare. Ja, ni förstår – ett flöde som främjar team, inte stuprör, och skapar den så viktiga tryggheten på arbetsplatsen

I diskussionen som jag hade här i veckan fick jag till mig att ”en platt organisation är bättre”, varpå jag frågade ”varför?” och fick då till svar att ”då får man göra vad man vill utan att behöva gå till chefen”. Det gjorde mig fundersam och smått orolig för det är ju också grunden till att man rundar den person, det vill säga chefen, som är källan till information, har ett ansvar för att leda och fördela arbetet, har ett arbetsgivaransvar och ska stå för robustheten i verksamheten. Den här typen av resonemang betyder att man tar bort verktygen för chefen att kunna leda och fördela och därmed ta ansvar för att skapa trygghet och involvering med alla på en arbetsplats. Information är ju grunden för att känna sig involverad och om det inte görs på ett strukturerat sätt finns det hög risk för otrygghet, vantrivsel, missförstånd, ineffektivitet och oreda – ogynnsamma faktorer som chefen, i slutänden, ändå måste reda i och ta ansvar för.

Det här ställer så klart höga krav på chefen, varför vi inom Växjö kommuns stora organisation arbetar stenhårt med chefskap och ledarskap. I en organisation med över 7500 anställda (med vikarier etcetera, ofta närmare 11 000 medarbetare) behöver vi bygga och utveckla våra chefer till trygga ledare som kan och har förmåga att leda och fördela arbetet, ta sitt arbetsgivaransvar och sin del av arbetsmljöansvaret.

Tänk om tusentals anställda fick göra som man ville utan att gå via en chef eller ledare – hur skulle det se ut? Jag tänker på arbetsmiljö, trygghet och trivsel, på stöd och riktning i vardagen, på effektivitet och produktion, på ansvar och fördelning av arbetsuppgifter – ja, allt det där som en bra chef och ledare är grundläggande för i en medarbetares vardag. Det som gör att chefskap är en profession som medför ett stort ansvar – inte någonting man bara är eller blir.

Jag hade förmånen att träffa Ingvar Kamprad vid ett par tillfällen och han tog ofta upp ett, enligt min mening, mycket talande exempel på gott chef- och ledarskap. Kamprads exempel, som jag inte kan återge ordagrant, är att den dagen de blev två personer på lönelistan på IKEA blev det genast andra utmaningar. Då kunde man inte göra som man ville, utan man var tvungen att tänka på att leda, fördela och strukturera för att få alla att förstå vad man som chef och ledare ville och menade.

Det här exemplet finns i skrift, om än i lite andra ordalag än vad jag lyckas återge det, men det får en starkare innebörd när denna tydliga chef och ledare berättar om det muntligen. Ett exempel som är tidlöst och som gör sig gällande fortfarande för jag vill påstå att så fort det inte bara handlar om mig eller dig, utan när vi blir fler som ska arbeta och trivas tillsammans – ja, då behöver vi sätta oss själva i det större sammanhanget och i relation till andra och varandra. Det blir genast mycket svårare, men en förutsättning för såväl dialog och engagemang som effektivitet och måluppfyllelse.

Ett annat talande exempel på vikten av chef- och ledarskap är från ett annat företag som var på allas läppar runt 1997-2002 och som jag hade det stora förtroendet att vara vd för – ett företag som jag, tillsammans med ihärdiga medarbetare, övrig ledning och styrelse, räddade från konkurs. Där berättade några medarbetare att det var enklare när bolaget startades för då samlade grundaren sina åtta medarbetare vid fikabordet (hemma i studentlyan) och gav dem all information direkt från källan och medarbetarna var involverade och förstod från första stund.

När jag kom in i företaget var vi drygt 3000 anställda i Sverige och drygt lika många i resten av världen. Där fanns en frustration över att man inte kunde rapportera direkt till grundaren eller till mig eller styrelsen i syfte att kunna få information och därmed kunna agera snabbare och ta egna initiativ baserat på det man själv ansåg var bäst. Men givet mitt resonemang och sätt att se på saken så kan det inte vara på det här sättet, utan det är ju här vi har chefer och ledare som förlängda armar – både till organisationen och till medarbetaren – med uppgiften och ansvaret att informera och föra dialog samt leda och fördela arbetet.

Det här är ett stort och viktigt ämne som jag gärna återkommer till men som jag också gärna vill få inspel och tankar på. Vad tänker du om platta respektive hierarkiska organisationer i relation till hur det fungerar i praktiken?

Jag vill även ta tillfället i akt och kort nämna det som är på allas läppar och i allas tankar just nu, nämligen energikrisen som råder i landet och Europa. Här behöver alla fundera på vad vi göra för att minska på användningen av el så att den finns till det mest samhällsviktiga och akuta. Växjö kommuns koncernledning jobbar stenhårt med detta just nu men jag vill uppmana alla att tänka till – det är ett individuellt och kollektivt ansvar som gäller och här sprider jag gärna ett av mina favoritordspråk, nämligen ”många bäckar små” som i det här fallet betyder att alla små och stora insatser som vi kan göra på arbetsplatsen eller hemmet är viktiga. Insatser som inte bara hjälper oss själva utan även hela samhället. Så låt oss intensifiera (också ett favoritord) arbetet med att tänka ”många bäckar små” även när det kommer till hur vi använder el (varmvatten, lampor, maskiner etcetera)

Avslutningsvis, ett par tips inför helgen då det händer stora, viktiga saker. Ikväll börjar MAT2022 Länk till annan webbplats. med ett otroligt matigt program med aktiviteter fredag-lördag denna och nästa helg. På söndag är det val och det är otroligt viktigt att vi alla röstar!

Ha en fin helg//M

Senast uppdaterad: 9 september 2022