Växjö Citysamverkan ideell förening

Växjö kommun är medlem i Växjö Citysamverkan ideell förening, som i sin tur äger bolaget Växjö Citysamverkan AB.

Bolagets uppdrag är att skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling för stadens näringar och att fastighetsvärdena stärks. Bolaget ska stödja besöksnäring och kultur och i samverkan med andra bidra till att stadens och kommunens attraktionskraft ökar.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022