Helägda bolag

Helägda bolag bestämmer om sig själva, men kommunen styr och kontrollerar verksamheten.

För mer information gå in på respektive bolag i menyn för att läsa om bolagens verksamheter samt för länkar till deras webbplatser.

Senast uppdaterad: 26 juli 2022