Växjö & Co AB

Bolaget startade hösten 2007 med syfte att marknadsföra Växjöregionen som destination för konferenser, kongresser och evenemang. År 2021 övergick ägandet till Växjö kommun. Ägarskapet utövas av Växjö kommun genom kommunstyrelsen.

Växjö & Co har en styrelse med sju ledamöter, inklusive ordförande. Verksamheten drivs av vd Sara Almkvist. Till skillnad från övriga helägda bolag består styrelsen i nuläget av tjänstepersoner och externa och mandatperioden är 2023-2024. 

Senast uppdaterad: 23 december 2022