Miljöarbete

Växjö kommun har under 2000-talet tilldelats flera stora  internationella miljöutmärkelser och har av internationella medier utropats till "Europas grönaste stad" för långtgående klimatmål samt för det framgångsrika klimatarbetet. Europas grönaste stad är summan av alla miljöprojekt som genomförts i Växjö kommun, privata som offentliga.

Växjö är en miljökommun med politisk enighet och långtgående mät- och uppföljningsbara mål. Vi närmar oss visionen om att bli ett fossilbränslefritt Växjö där varje invånare har en låg energiförbrukning och klimatpåverkan. VKAB-koncernen har, inte minst genom Växjö Energi AB, en viktig roll i detta arbete.I VKAB-koncernens dotterbolag pågår dels ett kontinuerligt och långsiktigt miljöarbete, dels en rad olika projekt som syftar till att utveckla Växjö som Europas grönaste stad.  

Vidingehem bidrar till att benämningen Europas grönaste stad omfattar hela kommunen som geografiskt område. Som viktig aktör på landsbygden och de mindre orterna utanför staden har man ett ett stort ansvar, inte minst för miljön.

Växjö Energi ligger långt framme i arbetet för en ekologiskt hållbar miljö. VEABs energiproduktion är baserad på 100 % förnybara biobränslen från restprodukter från skogen. Växjö har blivit känt över hela världen för arbetet med miljöskydd. Genom Sandvik 3, som har en fossilbränslefri produktion av el och fjärrvärme, bidrar Växjö Energi till att uppfylla Växjö kommuns mål om ett fossilbränslefritt Växjö och visionen om Europas grönaste stad. Efter förbränning av biobränslet återförs dessutom aska till skogen vilket minskar försurningen i naturen. Med detta slutna kretslopp bidrar Växjö Energi till ett hållbart samhälle och en renare miljö både lokalt och globalt, något som inte bara gynnar Växjö utan hela vår jord. Elbilar är en annan del av en fossilfri framtid. Genom att bygga ut infrastrukturen för elfordon bidrar man till denna viktiga omställning. 

Vöfab vill bedriva verksamheten med minimerad miljöpåverkan. Miljöarbetet pågår inom många områden där både egen personal och företagets hyresgäster är inblandade. Ett viktigt och övergripande utvecklingsarbete för miljön är att påverka alla inblandades attityder. Det är de små dagliga åtgärderna för en bättre miljö som ger det långsiktigt bästa resultatet. En av Vöfabs uppgifter är att skapa lämpliga förutsättningar för alla inblandade i verksamheten. 

Senast uppdaterad: 24 januari 2023